Folie z PE charakteryzują się małą przenikalnością dla pary wodnej, łatwo przepuszczają pary substancji organicznych, nie są odporne na węglowodory i jego chloropochodne. Są odporne na działanie roztworów kwasów, zasad i soli oraz niską temperaturę.
Przez wieloletnie doświadczenie...
                        ... dążymy do perfekcji
ul. Węglowa 13
44-240 ŻORY woj. śląskie
tel/fax: (032) / 435 81 33 lub 435 82 05
tel: (032) / 435 87 60
total-chem@total-chem.pl